Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web stranice Tours Hvar

Sve cijene Toursa Hvara su maloprodajne s PDV-om.
Cijene i uvjeti plaćanja objavljeni na web stranici www.tourshvar.com odnose se isključivo na kupnje putem sustava rezervacija Orioly.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Poglavlje III Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41 / 2014). – Zaključivanje ugovora izvan poslovnih prostora i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

Rezervacije

Klijent može rezervirati izlet jednu od naših usluga u organizaciji naše turističke agencije telefonom, telefaksom, ili preko drugih ovlaštenih agenata.

Sredstva plaćanja

  1. Gotovinom ili kreditnom karticom za domaći platni promet – uplatnica, e-bankarstvo
  2. Bankovnim transakcijama
  3. online web shop / Pay Pal servis

Načini plaćanja

Plaćanje cjelokupnog iznosa za izlete i transfere možete obaviti u agenciji ili online.
Kada Klijenti rezerviraju privatni izlet, isti plaćaju 30% od ukupne cijene u roku od 7 dana kako bi potvrdio rezervaciju. Ostatak iznosa 70%, klijent plaća 30 dana prije uzimanja usluge privatnog izleta u agenciji.

Važno

Imajte na umu da se ova ponuda temelji na trenutnim tečajevima valute i da se može promijeniti zbog fluktuacije tečaja. Ovisno o važećem tečaju u vrijeme konačne uplate, cijena se može povećati ili smanjiti u skladu s tim. Ovo je samo citat i sve usluge ovise o dostupnosti.

Politika otkaza

Gost ima pravo otkazati svoju rezervaciju. Ako klijent otkaže rezervaciju u roku od 24 sata prije početka izleta, nema pravo na povrat novca uplaćenog za izlet.
Ako se gost ne pojavi na dan izleta (koji je do tada plaćene u cijelosti), a nije najavio svoj ne dolazak (u roku od 24 sata prije polaska), nema pravo na povrat uplaćenog novca za turneju.

Situacije u kojima su:

Ukoliko je gost rezervaciju jednodnevnog izleta i / ili privatnog izleta / iznajmljivanja brodice sa skiperom otkazao u periodima:

  • do 30 dana prije polaska, Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran zadržava 10% od uplaćenog iznosa, a najmanje 100 kn
  • 29-15 dana prije polaska, Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran zadržava 25% od uplaćenog iznosa
  • 14-3 dana prije polaska, Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran zadržava 40% uplaćenog iznosa
  • 2 -0 dana prije polaska, Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran zadržava 100% od uplaćenog iznosa

OTKAZIVANJE IZLETA ILI PROMJENA PROGRAMA od strane Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran

Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran zadržava pravo promjene rute zbog nepovoljnih uvjeta na moru ili u određenim vremenskim uvjetima koji mogu ugroziti putnika. Konačnu odluku donosi kapetan / skiper za dobrobit svih putnika.

Foto politika

Kupnjom Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran gliser ture i/ili događaje, putnik daje privolu na intervju (e), fotografije, audio zapise, video snimanje i njegovo / njihovo puštanje, objavljivanje, ili reprodukciju koja će se koristiti za vijesti, internet objave, promotivne svrhe, oglašavanje, uključivanje na internet stranicama, ili u bilo koje druge svrhe od strane Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran i njezinih podružnica i zastupnika. Pristankom oslobađate od odgovornosti tvrtku, njene službenike i zaposlenike, a i sve druge osobe uključene u fotografiranje od bilo kakve odgovornosti vezano uz uzimanje, snimanje, digitalizacije, odnosno objavljivanje intervjua, fotografija, video i / ili zvučnih zapisa.

Kupnjom Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran gliser ture i ili događaje, vi se odričete svih prava koje imate bilo zahtjeva za isplatu ili autorskih naknada u vezi bilo koje objave materijala na izložbama, video, web, televizije ili drugih objava tih materijala, bez obzira na namjenu i sponzorstva takvog izlaganja, emitiranje, ili publikacije, bez obzira na to da li se naplaćuje naknada za prijem ili je sponzorirano. Također se odričete prava uvida ili prihvat fotografija, videa ili audio zapisa koje je snimio Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran ili osoba ili subjekt određen za to od strane tvrtke.

Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran zadržava pravo na korištenje bilo koje fotografije i / ili snimke u vlasništvu tvrtke za bilo koji događaj pod pokroviteljstvom tvrtke bez izričitog pismenog dopuštenja onih koji su uključeni u fotografiji ili snimanju. Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran mogu koristiti fotografije i / ili snimke u publikacijama ili drugim medijima kao promo materijal proizveden ili ugovoren od strane tvrtke, uključujući, ali ne ograničavajući se isključivo na: brošure, pozivnice, knjige, novine, časopisi, televizija, web stranice, itd.

Strogo se zabranjuje reproduciranje, kopiranje ili dijeljenje slika na bilo koji način osim za Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran i njegove službene predstavnike.

Ako ne želite biti uključeni u fotografijama ili snimkama, molimo da se udaljite od fotoaparata ili obavijestite fotografa o tome da ne želite sudjelovati. Fotografi cijene takve zahtjeve prema vlastitom nahođenju.

Big Blue tours d.o.o. ili U.O. Kormoran nije dužan, niti je potrebno ukloniti svoj glas ili lik iz bilo kojeg intervjua (a), fotografije, audio snimanje, video snimanje, publikacije, izložbe, ili reprodukciju koji će se koristiti za vijesti, web baca, promotivne svrhe, telecasts, oglašavanje, uključivanje u web stranice, ili bilo koje druge svrhe, ali će razmotriti uklanjanje i može obrisati bilo kakve fotografije ili snimke na pisani zahtjev pojedinca.

Opći uvjeti

A) VRIJEDNOST OPĆIH UVJETA
A.1.) The General Terms and Conditions apply between the client and the agency Big Blue tours d.o.o. (hereinafter: “Agency”), in connection with the ordering of products by the client through the website of the Agency (hereinafter: “tourshvar.com”).
A.2.) Klijent je svaka fizička osoba koja sklopi pravnu transakciju ili posluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti i koja je posjetitelj tourshvar.com, a prodavatelju podnosi nalog za kupnju pojedinca i / ili grupa proizvoda Agencija.
A.3.) Svi ugovori zaključeni između Agencije i Klijenta u vezi s kupnjom usluga Agencije putem tourshvar.com regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta i Osobnim Zakon o zaštiti podataka.
A.4.) Ovi su Opći uvjeti objavljeni na web mjestu tourshvar.com. Klijent ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom računalnom sustavu.

B) NEVALJANOST OSTALIH UGOVORNIH UVJETA
B.1.) Ovi se Opći uvjeti primjenjuju kao primarni i obvezni izvor zakona koji uređuje pravni odnos između Agencije i Naručitelja i u tom smislu imaju prevladavajući učinak nad svim ostalim mogućim izvorima te zamjenjuju sve ostale pisane ili usmene ugovore, uvjete i odredbe i / ili dogovori između Agencije i Klijenta i / ili ugovorni uvjeti drugih osoba koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju neslaganja između ovih Općih uvjeta i svih ostalih sporazuma između Agencije i Klijenta, ovi će Opći uvjeti imati prednost, osim ako se stranke pismeno ne dogovore drugačije.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA
C.1.) Ovi Opći uvjeti vrijede za sve osobe koje se smatraju potrošačima u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA
D.1.) Ovi se Opći uvjeti primjenjuju i na fizičke ili pravne osobe koje imaju državljanstvo koje nije državljanstvo Republike Hrvatske, bez obzira na bilo kakve razlike u pravnom ili zakonskom položaju kupca i bez obzira na njegovu stvarnu sposobnost da razumije hrvatski. na koje su sastavljeni ovi Opći uvjeti.
D.2.) Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na osobe bez državljanstva, kao i na osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

E) OGLAŠAVANJE
E.1.) Najave Agencije predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Agencija izričito ne kaže drugačije.

F) OPĆENITO O NAČINU PLAĆANJA
F.1.) Sve cijene na tourshvar.com navedene su u hrvatskim kunama (HRK) i eurima (€), osim ako nije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).
F.2.) Internet sustav Tourshvar.com omogućava korisnicima plaćanje i kupnju kreditnom ili debitnom karticom, bankovnom doznakom, plaćanjem u pošti, FINA-i, internetskim bankarstvom ili plaćanjem u banci u skladu s uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima.

G) PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA
G.1.) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom vrši se putem virtualnog POS sustava nazvanog “WS Pay” zaštićen protokolom Secure Socket Layer (SSL). Putem tourshvar.com moguće je plaćanje kreditnim i / ili debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Visa. Prilikom plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama kupca, davatelj usluga platnog prometa naplatit će isti iznos za kupnju i ostale povezane troškove.
G.2.) Nakon izdavanja određenog naloga za plaćanje na kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, kupac se odriče bilo kakvog prava da raskine, otkaže i / ili promijeni izvršenje određenog naloga za plaćanje. Takvo se odricanje odnosi samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca u vezi s raskidom ugovora. S tim u vezi, Kupac je odgovoran za sve troškove i štetu koji u tom pogledu mogu nastati od strane Agencije.
G.3.) Kupac je odgovoran za to što pružatelju usluga plaćanja kreditnom ili debitnom karticom osigurava dovoljan iznos novca za plaćanje kupoprodajne cijene i svih ostalih primjenjivih troškova. Ovaj odnos uređen je pravilima između davatelja usluga platnog prometa i kupca da pravo na plaćanje koristi kreditna ili debitna kartica te da kupac po narudžbi dostavlja cjelovite i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U suprotnom, Kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati od strane Agencije u vezi s kršenjem ove obveze Kupca.

H) OSTALO
H.1.) Bilo koji ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta pohranit će se u elektroničkom obliku sustava Agencije, a Kupac im može pristupiti putem usluga Agencije. Potvrđivanjem prihvaćanja ovih Općih uvjeta, kupac pristaje na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora i svih relevantnih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, OIB, itd.).
H.2.) Klijent ili potrošač mogu svoje zahtjeve, prigovore, prigovore, izjave, kao i sve pohvale Agenciji dostaviti u pisanom obliku na adresu: Tours Hvar d.o.o., Kroz Burak 12 Hvarskih Bratovština 15, 21450 Hvar.
H.3.) Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, kupac potvrđuje da je upoznat i da se slaže s odredbama Općih uvjeta, što omogućava korištenje sustava tourshvar.com.
H.4.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su trenutni Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, pa za sve buduće kupnje preuzima odgovornost da bude upoznat s trenutnim općim uvjetima koji vrijede za tourshvar.com.
H.5.) Izmjene ovih uvjeta kao i odredbi ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su samo na temelju pismenog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i / ili sporazumi nisu dopušteni.

I) RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Naručitelja i Agencije, putem mrežnog obrasca za rješavanje spora može se podnijeti zahtjev Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji. Trgovac i potrošač nastojat će sve sporove riješiti sporazumno i sporazumno, u protivnom je nadležan Općinski sud u Hvaru.

J) OBAVIJEST O NAČINU PISANE ŽALBE POTROŠAČA
Sve pritužbe u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014) možete poslati poštom, faksom ili e-poštom, kao i u poslovnom prostoru / trgovini u kojoj se nalazite. Ako se prigovor podnosi u poslovnom prostoru / trgovini, trgovac je dužan odmah svoj potvrdu potvrditi pismenim putem.
Ostali načini podnošenja žalbe:

Da biste potvrdili primitak pisane žalbe u skladu s člankom 10. stavkom 5. Zakona, a zatim odgovorili na nju, navedite točne podatke za primanje iste. Pravno ćemo vam dostaviti pisani odgovor na vašu žalbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.

Big Blue Tours d.o.o.

Ulica hvarskih bratovština 15, 21 450 Hvar

Matični broj poslovnog subjekta: 4893140

Osobni identifikacijski broj: 91787300304

MBS: 060383823

Trgovački sud u Splitu: Tt-18/2701-4

Secure payment via

American Express
Maestro
Master Card
Visa
Diners Club International
WP Pay

Contact us

Kroz Burak 12 Hvarskih Bratovština 15

About us

Tours Hvar is a tourist agency from Hvar whose attractive offers will make you feel welcome and safe. We have been in the tourism business for more than 20 years and we can proudly say we were among the first to recognize the beauty and the tourist potential of The Blue Cave.